Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Wyznaczeni lekarze weterynarii w 2017 r. na terenie powiatu koneckiego. (na dz. 19-01-2017)

Donata Bała

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Pobieranie próbek do badań

Ewa Pietrzak-Lis

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Pobieranie próbek do badań

Andrzej Grzelec

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 6. Pobieranie próbek do badań

Czesław Kurzyna

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Pobieranie próbek do badań;

Robert Narożnicki

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia.
 5. Badania mięsa zwierząt łownych;
 6. Pobieranie próbek do badań;
 7. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Pracownie Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich;

Jerzy Orczyk

 1. Szczepienia ochronne
 2. Badania rozpoznawcze
 3. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 6. Pobieranie próbek do badań, w tym w ramach realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierzą, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.